Efterlysning: Hvornår går myndighederne i ligeså høj alarmberedskab overfor klimakrisen som ved coronavirussen?

Det er betryggende at se, at regeringen er i alarmberedskab, hvad angår coronavirussen. Jeg vil bare ønske, at den var i ligeså høj alarmberedskab overfor klimakrisen.

Coronavirus-beredskabet nåede i dag nye højder, efter at statsministeren her til formiddag gik ud og frarådede forsamlinger over 1.000 mennesker for at minimere risikoen ved smittefare.

”Tiltagene vil komme til at præge os alle sammen. Det vil gøre hverdagen mere besværlig for rigtig mange af jer.. Men allerede nu har vi set mange eksempler på, at vi står sammen og udviser sammenhold – og hjælpes med at inddæmme og forebygge klimakrisen. Tak for det!,” skriver Mette Frederiksen på Facebook.

Skrev jeg klimakrisen? Der skulle naturligvis stå coronavirussen.

Lad mig for god ordens skyld starte med at understrege, at jeg synes, det er vigtigt, at myndighederne griber ind overfor en ny, ukendt virus og bedst muligt forsøger at undgå smitte. Min hensigt er ikke at negligere virussen. Der er brug for en indsats, og jeg synes, myndighederne gør et fint stykke arbejde.

Alligevel er det påfaldende at se, i hvor høj alarmberedskab denne virus hurtigt er kommet – både blandt politikere og i offentligheden, sammenlignet med den aktuelle klimakrise og udsigterne til konsekvenserne, hvis denne ikke bliver håndteret korrekt.

I går modtog jeg f.eks. en besked fra Sundhedsstyrelsen gennem mit barns daginstitution, som blandt andet lød:

”Som tidligere udmeldt kan situationen udvikle sig yderligere, og vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil således kunne ændre sig over de kommende dage og uger. Det er derfor vigtigt, at man holder sig løbende orienteret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.” Og derefter var der et link til Sundhedsstyrelsen.

Og så er det, jeg tænker: Hvorfor er det, at der ikke findes en sådan anbefaling, for hvordan vi borgere skal forholde sig til klimakrisen? Det kunne f.eks. være:

”Som tidligere udmeldt kommer situationen til at udvikle sig yderligere, og vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil således kunne ændre sig over de kommende dage og uger. Det er derfor vigtigt, at man holder sig løbende orienteret om regeringens anbefalinger. Begræns eller minimer dit kødforbrug, flyv minimalt og sænk dit forbrug markant, hvis du ønsker at bidrage positivt til udviklingen” kunne være et hurtigt eksempel.

”Men det kan man jo ikke – det vil skabe unødig panik,” vil nogen måske bemærke.

Jeg tror ikke, det vil skabe panik, jeg tror, det vil skabe en tiltrængt bevidstgørelse. Og let’s face it. Det mangler der stadigvæk, selvom vi dagligt bliver bombaderet med nyheder om klimaets tilstand. Vi skal først stå i vand til knæene, før realiteten går op for Hr og Fru Danmark, og hvis det endelig vil skabe panik, synes jeg, at konsekvenserne for, hvad der vil ske med den planet, vores børn skal vokse op på, vejer tungere: Vandmangel, millioner af klimaflygtninge, fødevareknaphed blot for at nævne tre eksempel – og husk, disse eksempler er ikke noget, jeg bare slynger ud: Det er, hvad klimaforskerene bliver ved med at konstatere som reelle konsekvenser for vores nuværende kurs.

”Men det er jo slet er relevant endnu,” kan være en anden tanke. Det ER relevant. Klimakrisen ER eskalerende. Kig på graferne. Læs rapporterne. Lyt til videnskaben.

”Vi lever jo ikke i Rusland, hvor staten skal diktere, hvordan borgerne skal færdes og agere,” kunne også være et (dårligt) argument.

Jeg taler om anbefalinger og retningslinjer. Akkurat ligesom de aktuelle anbefalinger for corona-virussen. Der er ingen tvang involveret.

Tilbage til de konkrete anbefalinger. I dag fik jeg denne besked på mit arbejde:

”Det forventes, at du som medarbejder holder dig løbende orienteret om risikiområder, herunder hvis du har planlagt en rejse til udlandet.”

Hvor ville det være tiltrængt, hvis myndighederne også højner ambitionsniveauet til os borgere, når det handler om klimaet.

”Det forventes, at du som medarbejder holder dig løbende orienteret om klimakrisen, herunder hvad du selv kan gøre for at hjælpe en positiv udvikling godt på vej.”

Det er betryggende at se, at regeringen er i alarmberedskab, hvad angår virussen. Jeg vil bare ønske, at det også forholdt sig sådan over for klimakrisen.

Læs også: Hvis man ikke skal sætte fokus på klimakrisen, når man modtager verdens største filmpris, hvornår skal man så?

Læs også: Føljeton – Mit grønne vendepunkt

Læs også: Hvad nu hvis 2020 bliver året, hvor….

Følg med på Instagram

Har du også læst